Rozwód Łódź

Rozwód Łódź

POSTĘPOWANIE ROZWODOWE – adwokat rozwód Łódź

Postępowanie rozwodowe – rozwód Łódź nie jest postępowaniem mniej skomplikowanym od innych i również wymaga dobrego adwokat rozwody Łódź dla osiągnięcia celu zgodnego z wolą klienta. W toku postępowania rozwodowego sąd zasadniczo ustala przyczyny rozkładu pożycia małżonków, które w literaturze przedmiotu podzielić należy na:

Pozytywne – czyli te które muszą wystąpić w danym stanie faktycznym tj. ustanie więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej oraz brak możliwości i chęci powrotu do związku małżeńskiego

Negatywne – czyli te, które nie mogą wystąpić w danym stanie faktycznym bowiem ich wystąpienie powoduje ryzyko oddalenia powództwa o rozwód Łódź.

Brak profesjonalnego adwokat rozwody Łódź może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, takimi jak oddalenie powództwa rozwodowego, oddalenie powództwa o alimenty np. na rzecz małżonka niewinnego, przyznanie tychże alimentów w zbyt niskiej wysokości bądź w kwocie zbyt wysokiej jak na możliwości strony zobowiązanej do ich uiszczania. Skorzystanie z pomocy adwokaci gdansk Łodz w takich sytuacjach wydaje się być niezbędne i daje klientowi pewność właściwej reprezentacji jego interesów.

Sprawy rozwody Łódź niosą też z sobą najczęściej problem podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, dlatego tak ważne jest aby dobry adwokat rozwód Łódź już na etapie postępowania rozwodowego dokonał wyboru odpowiednich działań strategicznych. Zagadnienie podziału majątku dorobkowego wymaga pomocy adwokaci gdansk Łodz, który pomoże skalkulować wartość majątku, zaproponuje sprawiedliwy i zgodny z oczekiwaniami klienta jego podział oraz przeprowadzi postępowania przed sądem, bądź ugodowo w trybie pozasądowym. Najczęściej majątek małżeński jest to majątek dorobkowy tworzony przez wiele lat i warto tutaj zabezpieczyć swój interes, co bez pomocy adwokata może być trudne. adwokat rozwody Łódź

O CZYM ROZSTRZYGA SĄD W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM – rozwody Łódź

W toku postępowania w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód Sąd orzeka o kilku kwestiach. Warto w tym miejscu dodać, iż z pomocą dobry adwokat rozwód Łódź w ramach tego postępowania można uregulować kilka innych kwestii unikając późniejszych ewentualnych postępowań. Możemy wyróżnić:

OBLGATORYJNIE (Sąd obowiązkowo – nawet bez żądania będzie rozstrzygał)

– sposób rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód (bez orzekania o winie – TYLKO na zgodny wniosek stron, z winy jednego z małżonków, z winy obu stron),

– miejsce zamieszkania dzieci (przy ojcu, przy matce czy coraz częściej występująca opieka naprzemienna),

UWAGA!

Adwokaci gdańsk Łodz powinien odróżnić miejsce zamieszkania dziecka od miejsca zameldowania. Uwaga ta wydaje się absurdalna jednakże, tego typu błędy pojawiają się w pismach procesowych profesjonalnych pełnomocników.

– władza rodzicielska (może być ograniczona, zawieszona lub pozbawiona),

– alimenty (wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego).

FAKULTATYWNIE (dobrowolnie na wniosek zgłoszony w pozwie, późniejszym piśmie procesowym lub ustnie do protokołu rozprawy):

– sposób korzystanie ze wspólnego mieszkania/domu stron (polega na ustaleniu z których pomieszczeń korzysta który małżonek),

– sposób realizowania kontaktów rodzica, u którego dziecko nie ma miejsca zamieszkania (polega na precyzyjnym wskazaniu terminów i godzin osobistej styczności rodzica z dzieckiem),

– podział majątku wspólnego (TYLKO wtedy gdy małżonkowie doszli do porozumienia w 100% co do składu, wartości i sposobu podziału)

ILE KOSZTUJE ROZWÓD?

Koszt postepowania rozwodowego w dużej mierze uzależniony jest od stanowiska w sprawie. Na szeroko pojęty koszt postepowania rozwodowego składają się opłata sądowa od pozwu o rozwód, którą wnosi się na właściwy rachunek sądu okręgowego przed którym toczyć się będzie sprawa – 600 zł, oraz koszty zastępstwa adwokackiego wynoszące od 1000 zł do ok. 3000 zł. Dobry adwokat rozwód Łódź.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *